ai换脸软件

ai换脸软件

法宜峻补其阳,方宜四逆汤以回其阳,阳气复回,而精气自然上充也。按附子泻心汤一方,乃寒、热并用之方也。

病家切不可畏发汗,汗出即是邪出也。 人参四钱白术一两干姜一两甘草三钱〔炙〕西砂四钱半夏四钱茯苓三钱按理中汤一方,乃温中之剂也。

三日少阳受病,少阳主胆,其脉循胁络于耳,故胸胁病而耳聋。阴阳相交,邪自立解,若执发汗以论此方,浅识此方也。

又曰:岁木不及,燥乃大行。又曰:枯,不荣生也。

大凡疮症,《内经》云:"皆属于火"。 四十九难曰:肾主湿,皆水流湿之意。

又曰:风者善行而数变。如此言温,而温之名始不错,舍此而在六气节候上言温,而温之名即诬,六气各有发病,试问又当何名?

Leave a Reply